TRON spol. s r.o.


Přejdi na obsah

Záznamové systémy

CCTV

V současné době se soustřeďujeme zejména na návrh a instalaci systémů s digitálním záznamovým zařízením nebo PC systémy. Digitální záznam videosignálu nabízí neskýtané možnosti. Některé z těchto možností jsou obecně platné, některé mají pouze vybrané typy digitálních záznamů.

Kvalita záznamu – digitální záznam přináší nesrovnatelně vyšší kvalitu záznamu oproti klasickému způsobu (analogové Timelapse rekordéry). Kvalitní digitální záznamy dosahují rozlišení 520-570 TV řádků, oproti 400 řádkům SVHS záznamu, nebo 250-300 řádky VHS záznamu.

Cena – důležitým kriteriem při výběru systému záznamu je samozřejmě kvalita a cena . Do těchto úvah je potřeba zahrnout nejen cenu záznamového systému (je v případě digitálního záznamu vyšší než při použití analogového záznamu na Timelapse rekordér), ale také následné provozní investice – a ty u analogového záznamu nejsou právě nejmenší – pravidelné čištění, repase videohlav, výměny celých sad videokazet…

Spolehlivost – další nezanedbatelnou výhodou digitálního záznamu je bezobslužnost provozu (vyloučení lidského faktoru). Nemůže tedy nastat situace, že video sice běží, ale protože je nikdo již půl roku nevyčistil, tak na záznamu nelze rozpoznat ani jestli pachatel byl muž či žena. Na to, že kvalita záznamu je už katastrofální se bohužel přijde až ve chvíli, kdy je potřeba v záznamu něco vyhledat. Vzhledem k tomu, že disková záznamová media jsou bezúdržbová, tak tato situace samozřejmě u digitálního záznamu nastat nemůže.

Komfort obsluhy – v neposlední řadě pak digitálně zaznamenaný signál umožňuje jednoduší manipulaci s pořízeným záznamem, rychlé vyhledávání daného záznamu dle různých kriterií, přehrávání a záznam snímků před a po poplachu, možnost kopírování a přenosu dat bez ztráty kvality.

Záznam předpoplachů – reakční doba analogového záznamu je cca 3 sec. (než se roztočí buben, kladky přitáhnou pásku,…) a tím pádem je většinou nutné, aby video běželo a nahrávalo po celých 24 hodin denně jenom proto, abychom viděli průběh poplachu už od začátku, a ne až za 3 sec. po narušení. Vzhledem k tomu, že digitální záznamová zařízení umožňují nahrávat do smyčky (buffer FIFO), je možno tuto smyčku využít pro záznam nejen vlastního poplachu již od prvopočátku, ale také k záznamu situace před poplachem.

Integrace do PC sítí – v dnešní moderní době, postavené na různých typech sítí (LAN,WAN, Internet, atd.) by bylo velkou škodou nevyužít tyto sítě i v oblasti CCTV. Z tohoto důvodu je většina výrobků určených pro digitální záznam signálu snadno začlenitelná do těchto sítí. Vzhledem k tomu, že PC sítě jsou v dnešní době velmi rozšířené, je jejich využití pro přenos videosignálu velmi efektivní a změna konfigurace (přemístění monitorovacího pracoviště, např. kancelář vedoucího) je proveditelná bez větších investic.


D:\Nová web stránka\CCTV_DVD_large-ryk-9220.jpg
Error File Open Error
D:\Nová web stránka\CCTV_DVD_large-ryk-9254.jpg
Error File Open Error

TRON | LASERLINE | LASERTYRE | EZS - EPS - ACS | CCTV | Doplňky | FOTOVOLTAIKA | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku