TRON spol. s r.o.


Přejdi na obsah

Knihy jízd

Doplňky

Popis funkce


Komplexní systém služby CarNet slouží k záznamu pohybu mobilních objektů. Oblast využití nalezne jak pro firemní, tak pro soukromá vozidla. CarNet je tedy určen pro široké spektrum uživatelů. Celý princip systému spočívá v tom, že v jednotlivých vozidlech jsou instalovány palubní GSM/GPS jednotky a v reálném čase dochází k zaznamenávání jízdních parametrů, jako jsou poloha, rychlost, nadmořská výška a dalších v GPS Centru. Zde jsou uložena do doby, než si je uživatel jednoduše kliknutím přesune na svůj lokální počítač, či síťový server. Určitě oceníte možnost sledovat Vaše vozidlo v případě odcizení, kdy jsou informace o poloze pro dohledání velmi důležité. Třetím pilířem řešení je možnost navigace posádky pomocí dat z palubní jednotky, kdy jsou informace o poloze (GPS) přenášena do PDA (Pocket PC).
Firemní zákazníci - výhody systému

Snížení nákladů na provoz vozidel přibližně o 10% až 30%

Návratnost Vaší investice za 2 - 4 měsíce

Možnost připojení on-line navigace na PDA ve vozidle

Zvýšení produktivity práce zaměstnanců

Stálá kontrola nad vozovým parkem - dispečink

Podpora při vyhledání odcizeného vozidla

Automatická tvorba elektronické knihy jízd (rozlišení služební x soukromá jízda)

Nízké investiční a provozní náklady

Zabezpečení vozidla systémem CARNET

Zabezpečením vozidla systémem CarNet můžete využít slevu až 30% na havarijním pojištění Vašeho vozidla

Palubní jednotka systému CarNet pracuje, i když je Vaše vozidlo vypnuto. Snímá stále polohu vozidla a stav dalších připojených systémů, například instalovaného alarmu nebo skrytého přepínače, a tyto vyhodnocuje svojí vnitřní logikou. Pokud je již Vaše vozidlo vybaveno autoalarmem, můžete na jeho výstup připojit palubní jednotku CarNet, která Vás a/nebo jinou autoritu (např. bezpečnostní agentura) bude prostřednictvím informovat o aktivaci autoalarmu. Pokud není Vaše vozidlo vybaveno výše uvedenou elektronikou, nemusíte zoufat. Součástí dodávky je totiž i „skrytý přepínač“, který je instalován na místo, dle Vaší žádosti. Když jej přepnete při ukončení jízdy do polohy „Neautorizovaná jízda“, tak v okamžiku nastartování Vám a/nebo jiné autoritě (např. bezpečnostní agentura) bude doručena informace o této skutečnosti. Navíc začne palubní jednotka automaticky vysílat data o poloze vozidla v intervalu 30 vteřin. Jakmile je zjištěn problém ve vozidle, jsou okamžitě odeslána data o stavu vozidla. V této chvíli si můžete zvolit režim, jak se má palubní jednotka chovat. Nabízíme několik variant chování včetně jejich nákladů.
Nehlídané bezpečnostní agenturou.

Informace o aktivaci neautorizované události jsou formou SMS zaslány na Váš mobilní telefon. Dále máte možnost sledovat samostatně pohyb vozidla na dodaném mapovém podkladu. V tomto režimu nemáte žádné další přídavné náklady na provoz systému CarNet. Pojišťovny obvykle poskytují na takto zabezpečené vozidlo slevu 10% - 15% na havarijní pojištění.
Hlídané bezpečnostní agenturou.

Informace o aktivaci neautorizované události jsou formou datového toku zaslány na pult centrální ochrany (PCO) společnosti, která má tuto službu s Vámi sjednanou. Bezpečnostní agentura potom zajistí dohled nad vozidlem, jeho vypátrání a vrácení majiteli. Tato služba je již zpoplatněna a její výše je kolem 300 Kč. Pojišťovny obvykle poskytují na takto zabezpečené vozidlo slevu 30% na havarijní pojištění. Více informací o zabezpečení vozidel systémem CarNet naleznete na stránkách poskytovatelů zabezpečení, které zajišťují po celém území české republiky a evropských zemí.


TRON | LASERLINE | LASERTYRE | EZS - EPS - ACS | CCTV | Doplňky | FOTOVOLTAIKA | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku