TRON spol. s r.o.


Přejdi na obsah

Popis systému

CCTV > SENTRY SCOPE

Kamera SentryScope poskytuje plný horizontální pohled 90° a trvale zaznamenává celou oblast a to i v případě, že je ručně nastaven zoom na příslušnou oblast, stejně tak i v případě přehrávání uložených záznamů. Veškerá nastavení kamery je možné provést na dálku z kontrolního místa. Protože není nutné provádět zoom pro sledování konkrétní oblasti v detailech, nevyžaduje kamera žádnou obsluhu. Ve sledované oblasti je možné nastavit až čtyři zóny, které budou považovány za soukromé a nebudou sledovány. Jejich velikost a umístění je pochopitelně nastavitelná. Kamera zaznamenává 50-120 snímků za minutu s rozlišením 21 milionů pixelů na jeden snímek, z tohoto důvodu je možné monitorovat skutečně velké oblasti a získávat z nich kvalitní snímky. Součástí dodávky je softwarové vybavení sloužící pro ovládání a nastavení kamery, programové vybavení pro archivaci a vyhledávání snímků. Součástí dodávky je dále datový sklad o velikosti 2Tb.

Rozlišení:
85 mm objektiv
horizontální 10 240 pixelů nastavitelný 36°90°
vertikální 2 048 pixelů pevně 18°
50 mm objektiv
horizontální 6 144 pixelů nastavitelný 36°90°
vertikální 2 048 pixelů pevně 30°
velikost 387x190x130 mm
velikost datového skladu 70 Gb za den (nepřetržité nahrávání,nejvyšší kvalita rozlišení)

Cílový trh pro SentryScope jsou objekty, kde je zapotřebí sledovat velkou plochu, kterou nelze monitorovat 100% času standardním kamerovým systémem, kde by operátor mohl v případě incidentu okamžitě reagovat. Pokud je operátor 100% času na svém místě a hlídá co se děje ve střeženém prostoru, SentryScope se svým černobílým obrazem a jedním snímkem za sekundu by pravděpodobně nepřinesl žádný velký užitek. Zcela jiná situace nastává v aplikacích, kdy operátor není trvale přítomen, nebo kde hrozí jeho dočasná nepřítomnost nebo nepozornost a kde se dodatečně v případě incidentu prohlíží obraz ze záznamu. V těchto případech máme k dispozici sice černobílý, ale nesrovnatelně kvalitnější a detailnější obraz, než jakého bychom dosáhli použitím konvenčních kamer. Jsou tu místa, kde neschopnost nebo nemožnost vidění zločinu, terorismu může mít katastrofické následky a právě zde podá SentryScope svůj výkon. Typické možnosti použití jsou:


Vládní sídla a agentury
Letiště
Terminály pozemní dopravy
Komunální služby
Náměstí a hlavní třídy
Přístavy
Stadiony, arény
Justice
Celnice, hraniční přechody
Parkoviště a terminály
Perimetr


JAKÉ ROZLIŠENÍ POTŘEBUJEME
Jak je vidět z obrázků, při rozlišení 65 pixelů na metr je rozpoznání lidské tváře problematické a čtení poznávací značky automobilu zcela nemožné. Obraz začíná vypadat o poznání lépe při dosažení rozlišení 130 pixelů na metr, kdy lidská tvář začíná být identifikovatelná, avšak drobné detaily stále zůstávají skryty čtení poznávacích značek je na hranici únosnosti. Při dvojnásobném rozlišení, což je 260 pixelů na metr jsou veškeré detaily ve tváři i na poznávací značce snadno rozpoznatelné. Z tohoto srovnání jasně plyne, že rozlišení pod 130 pixelů na metr neposkytuje žádno informační hodnotu a proto hranici 130 pixelů na metr musíme brát jako naprosté minimum a pokud chceme z obrazu vyčíst maximum, je nutno jít až k hodnotě 260 pixelů na metr.Umístění kamery SentryScope je typicky vhodné všude, kde potřebujeme mít 100% pokrytou plochu a kde požadujeme obraz s velmi vysokým rozlišení. Stejně tak dobře lze SentryScope použít v aplikacích, které jsou sice již osazeny konvenčním kamerovým systémem, avšak někde se nachází určitý sektor v němž dochází k incidentům, nebo kde je podezření že k něčemu může dojít. V takovémto případě bude dohlížecí videosystém jednak pracovat s konvenčními kamerami, které produkují obraz v reálném čase, ale s nízkou rozlišovací schopností a současně kritická místa budou pokryta systémem SentryScope pro dosažení maximálního rozlišení. Takto kombinovaný systém ponese výhody obou technologií.


TRON | LASERLINE | LASERTYRE | EZS - EPS - ACS | CCTV | Doplňky | FOTOVOLTAIKA | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku